top of page

 Suzuki Baleno, Forenza, Kizashi & Swift

Autos de Junkers no VIP

BALENO SW 1998 (10/22) (blanco)

BALENO SW 2001 (6/22(verde)

BALENO 2002 (4/22) (blanco)

JUNKER BERNIRD

bottom of page