Suzuki Baleno, Forenza, Kizashi & Swift

Autos de Junkers no VIP

BALENO 2002 (4/22) (blanco)

BALENO 2002 (10/19) (verde)

BALENO 2002 (8/19) (silver)

JUNKER BERNIRD

SWIFT 1992 (7/20) (rojo)

JUNKER WILLIE

BALENO 2000 (6/21) (vino)

JUNKER DEL CENTRO

BALENO 1998 (9/19) (azul)

JUNKER BAIROA

BALENO 2002 (10/20) (vino)

JUNKER LUGO