top of page

 Suzuki Baleno, Forenza, Kizashi & Swift

Autos de Junkers no VIP

BALENO SW 1998 (10/22) (blanco)

BALENO SW 2001 (6/22(verde)

BALENO 2002 (4/22) (blanco)

JUNKER BERNIRD

SWIFT 1992 (7/20) (rojo)

JUNKER WILLIE

BALENO 2000 (6/21) (vino)

JUNKER DEL CENTRO

BALENO 2002 (10/20) (vino)

JUNKER LUGO

bottom of page