Rav4  2001 - 2005

Autos de Junkers no VIP

RAV4 2002 (11/21)

JUNKER BAIROA (blanco)

blanco

RAV4 2004 (4/21)

JUNKER BERNIRD

vino oscuro

RAV4 2005 (2/20)

JUNKER BILO (blanco)

blanco

RAV4 2005 (11/21)

RAV4 2002 (3/21)

RAV4 2002 (8/19)

JUNKER BERNIRD (silver)

silver

RAV4 2003 (9/20)

JUNKER JR (negro)

negro

RAV4 2001 (7/21)

CIDRA BODY PARTS

vino

RAV4 2004 (5/20)

JUNKER RAMOS (silver)

silver